Kvalitetsplan

Stockholm Dörr & Smide AB

Kvalitetsplan

Kvalitetspolicy

Målet för vårt kvalitetsarbete är nöjda kunder samt övriga intressenter. För att nå målet

skall vi tillverka & leverera produkter och tjänster till av kunden förväntad kvalitet.

Förväntad kvalitet innebär att tillfredsställa eller överträffa kundernas krav och

förväntningar samtidigt som hänsyn tas till övriga intressenters krav betr. yttre miljö,

arbetsmiljö, lönsamhet och säkerhet. Förväntad kvalitet innebär att varor och tjänster

fyller av kunden specificerad kvalitet samt levereras i beställd kvantitet på angiven

tidpunkt.

Om vi skall vara framgångsrika i vårt kvalitetsarbete kräver det att vi identifierar

kundens behov och att vi präglas av:

- fokusering på tydliga, lätt mätbara och kommunicerbara mål

- mätning och uppföljning av uppsatta mål

- strävan efter ständig och systematisk förbättring av arbetssätt

- strävan att alltid göra rätt från början

- ordning och reda

- att ställa samma krav på våra leverantörer som på oss själva

Stockholm den 1 januari 2012

Peter Wilsvik

Hitta Oss

Stockholm Dörr & Smide AB
Storsätragränd 4
127 39 Skärholmen
Tele: 08-702 10 10