Miljöplan

Stockholm Dörr & Smide AB

Miljöplan

Miljöpolicy

Vår ambition är att uppfattas som framgångsrik inom miljöområdet.

Vår verksamhet omfattar tillverkning och försäljning av ett stort antal produkter till ett

stort antal kunder. I relationen till våra kunder tillför vi kompetens, kundanpassade

produkter och montage.

Miljöpåverkan från de produkter vi säljer uppstår i första hand hos våra leverantörer,

samt en försumbar del vid tillverkningen av våra produkter.

Allt spillmaterial ” Metall ” från vår tillverkning återvinns hos SRV Återvinning.

Vår egen miljöpåverkan hänför sig till vår kontors- och tillverkningsverksamhet.

Vårt mål är att utveckla en god ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling av vår

verksamhet. Det gör vi genom att.

- utveckla våra medarbetares kunskap och engagemang i miljöarbetet

- hantera våra kunders frågor och krav avseende miljön på ett professionellt och positivt

sätt

- samarbeta med leverantörer som har högt ställda miljökrav

- ständigt söka efter miljövänliga sortiment där sådana alternativ finns

- hushålla med material och energi i vår verksamhet

- sortera och återanvända emballage i största möjliga utsträckning

- följa myndigheters lagar och krav

- välja transportlösningar som har låg miljöpåverkan

- arbeta med målsättningar, handlingsplaner och uppföljningar i vårt miljöarbete

- sträva efter ständig förbättring i vårt miljöarbete

- alltid öppet redovisa vårt miljöarbete

Stockholm den 1 januari 2012

Sture Callerholm

Hitta Oss

Stockholm Dörr & Smide AB
Storsätragränd 4
127 39 Skärholmen
Tele: 08-702 10 10